Author: Kim Nguyen

No Comment

February24
                                                    5 Thay Đổi Lối Sống Giúp Ngăn Ngừa Sa Sút Trí Tuệ (Dementia)   Khi nhắc tới chứng “sa sút trí tuệ” – Dementia, chúng ta thường liên hệ đến chứng “mất kiểm soát”. Nhưng trên thực tế, có hơn 40% trường hợp sa sút trí tuệ có thể được ngăn ngừa hoặc trì hoãn nếu chúng ta thay đổi một số thói quen đơn giản hàng ngày. Gần nửa triệu người Úc đang…

Contact Our Friendly Home Care Team To Find Out More.
This will close in 0 seconds